O projektu

13. ledna 2014

 

            

Podpora projektu

Projekt "Podpora talentů v přírodovědných a technických oborech v slovensko-českém příhraničí" ITMS 22410320042 je financován prostřednictvím Operačního programu přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013.

Partneři

Do projektu se zapojily celkem čtyři kraje: Jihomoravský kraj, Moravskoslezský kraj, Trnavský samosprávný kraj a Žilinský samosprávný kraj, partnerem projektu je rovněž Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je podpořit talentované středoškoláky se zájmem o přírodovědné a technické obory ve slovensko-českém příhraničí. Díky realizovaným aktivitám, jako je mezioborová soutěž N-trophy nebo Letní kempy, si středoškoláci vyzkoušejí odbornou práci ve specializovaných zařízeních a mohou získat větší rozhled o možnosti svého budoucího uplatnění.

Projekt cílí také na pedagogy, kteří na středních školách vyučují. V rámci projektu by měli získat infromace o tom, kdo je talentovaným žákem, jak talenty rozpoznat a jak s nimi nadále v třídním kolektivu pracovat. Pro pedagogy jsou připraveny rovněž experimentální workshopy, jejichž cílem je seznámit pedagogy s nejnovějšími trendy a metodami výuky přírodovědných a technických oborů. Důraz přitom bude kladen na praktické ukázky s přihlédnutím na využití cenově běžně dostupných materiálů, a to z toho důvodu, aby tyto praktické ukázky byly reálně přenositelné do praxe.

V závěru projektu se uskuteční konference a bude vydán metodický sborník, tyto aktivity by měly přispět k přenosu zkušeností a příkladů dobré praxe mezi jednotlivými partnery projektu a podpoře inovací ve výuce na středních školách.

Odkazy

Web soutěže N-trophy.

Web experimentálních workshopů.